Charakteristika spoločnosti

GEMMA Systems je popredným dodávateľom software a profesionálnych služieb pre informačné systémy výrobných podnikov v SR a ČR. GEMMA Systems dodala a podporuje integrovaný podnikový IS na báze software Infor ERP a Microsoft Dynamics pre viac ako 80 zákazníkov s viac ako 5000 aktívnymi používateľmi. Viac ako 85 zamestnancov poskytuje svoje služby na projektoch v SR, ČR ako aj na medzinárodných projektoch v rámci EU. Rozširovanie pôsobnosti na trhu ERP vyžaduje investície do odborného rastu existujúcej bázy špecialistov, rovanko ako investíce do personálneho rozširovania spoločnosti.