Charakteristika spoločnosti

Výroba a distribúcia potravinárskych strojov na výrobu zmrzliny, čokolády