Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť GeLiMa, a.s. je potravinársky podnik, ktorý je jednou zo štyroch dcérskych výrobných spoločností francúzskej skupiny Weishardt holding, štvrtého najväčšieho výrobcu želatíny na svete. Na Slovensku a v širokom okolí susedných krajín je výrobný profil spoločnosti GeLiMa, a.s. jedinečný a to robí všetkých pracovníkov v spoločnosti odborníkmi v tejto potravinárskej sekcii. Spoločnosť Weishardt holding ponúka širokú škálu tradičných želatín bravčového a rybacieho pôvodu na farmaceutické, potravinárske a technické použitie. S podnikom GeLiMa, a.s. vlastní aj ďalšie 3 výrobné závody (v Kanade a vo Francúzsku), ktoré spolu so svojimi obchodnými prevádzkami zabezpečujú distribúciu želatíny do rôznych častí sveta (obchodné zastúpenie vo Francúzsku, Španielsku, Japonsku, Poľsku Maďarsku a Kanade). Cieľom spoločnosti GeLiMa, a.s. je uspokojiť najnáročnejších zákazníkov zaručením potravinovej bezpečnosti a sledovateľnosti. Spoločnosť dbá na pozitívnu podnikovú klímu, odborné znalosti pracovníkov a dobré vzťahy na pracoviskách medzi bežným pracovným personálom a nadriadenými.

Ponuky práce: GeLiMa, a.s. Liptovský Mikuláš

1 - 1 z 1