Charakteristika spoločnosti

Farmaceutická spoločnosť.