Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť gd-Team bola založená v roku 2005. Patrí k renomovaným poskytovatelom IT služieb v strednej a západnej Európe so zameraním na nemecky hovoriace trhy. Jej kľúčovými činnosťami sú poskytovanie konzultácií a poradenských služieb v oblasti SAP riešení, predovšetkým v segmentoch sieťových odvetví, priemyslu, služieb a verejného sektora. Ako dynamicky rozvíjajúca sa firma z Pezinka vyniká stabilným a vysoko kvalifikovaným tímom odborníkov. Silnou konkurenčnou výhodou je jazyková zdatnosť a geografická dostupnosť konzultantov v rámci strednej Európy a okolitých trhov. Spoločnosť gd-Team kontinuálne investuje prostriedky do inovácií a vzdelávania svojich pracovníkov. Od júla 2018 disponuje oficiálnym servisným strediskom SAP Partner Center of Expertise. Viac informácií na: www.gd-team.sk.

Ponuky práce: gd - Team, a.s.

1 - 1 z 1