Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá spoločným stravovaním, rozvozu stravy a catering