Charakteristika spoločnosti

ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterológia