Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkovaním nočných podnikov, diskoték.