Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Gasinex Projekt sa špecializuje hlavne na vyhotovenie investičnej projektovej dokumentácie stavby, technologických celkov pre priemysel v oblasti pôsobenia cielený na priemysel chemický, petrochemický a energetiku.