Charakteristika spoločnosti

Výroba liehovín a destilátov, vín, octov a ovocných štiav