Charakteristika spoločnosti

Firma GAS CONTROLS, s.r.o. poskytuje komplexné služby pri montáži a servise vyhradených technických zariadení (VTZ), a to plynových, ako sú regulačné stanice zemného plynu na zásobovanie verejných rozvodov plynu a kotolní, regulačných zariadení určených pre plynové kotolne, alebo iné technologické zariadenia.

Zobraziť celú charakteristiku
Ďalšia činnosť je smerovaná na montáž a servis spaľovacích zariadení plynových kotolní všetkých výkonov podľa STN 07 0703 (plynové kotly, plynové horáky) a plynové rozvody podľa STN EN 15001-1,2.
(www.gascontrols.sk)

Skryť celú charakteristiku