Charakteristika spoločnosti

GARAJ & Partners s.r.o. je advokátska kancelária poskytujúca právne služby slovenským aj zahraničným klientom.