Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod , nákup a predaj poľnohospodárskych komodít
Distribúcia osív, pesticídov a umelého hnojiva,
Nákladná doprava