Charakteristika spoločnosti

Farmácia, sieť lekární.
Vaša Lekáreň, družstvo