Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie športových zariadení