Charakteristika spoločnosti

Galéria mesta Bratislavy-prispevková organizácia
- zbierková a galerijná činnosť, realizácia výstav