Charakteristika spoločnosti

Verejná knižnica s mestskou a regionánou pôsobnosťou, požičiavanie literatúry, poskytovanie knižno-informačných služieb širokej verejnosti, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Vykonávanie metodickej a špecializovanej bibliografickej činnosti podľa knižničného zákona.

Ponuky práce: Galantská knižnica

1 - 1 z 1