Charakteristika spoločnosti

Patríme k popredným poskytovateľom komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požiarnej ochrany. Na trhu pôsobíme od roku 1997. Odvtedy stále rastieme a rozširujeme portfólio našich služieb.

Zobraziť celú charakteristiku
Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a pracovnej zdravotnej služby poskytujeme v rámci celej SR prostredníctvom našich pobočiek v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Považskej Bystrici, v Žiline, v Ružomberku a v Košiciach a taktiež z našej centrály, ktorá sídli v Liptovskom Mikuláši.

Aby sme vyhoveli potrebám našich klientov, zastrešujeme komplexné služby – od nalepenia bezpečnostných značení až po právnu ochranu pri vyhrotení nepredvídateľných udalostí (úrazy, pokuty a pod.). Bezpečné a zdravé právne prostredie je jednou z hlavných priorít našich zákazníkov, preto im garantujeme splnenie všetkých zákonných požiadaviek.

Skryť celú charakteristiku