Hydraulic Engineer Senior

Place of work
Vápenka 4, Bratislava
Contract type
full-time
Start date
By agreement
Salary offered (gross)
By agreement

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

The main aim of this role is to secure that all hydraulic systems, sub-systems and components across the infrastructure are functional, meet the requirements and enable performance of the technology during tests and during operation in real conditions. Hydraulic engineer is responsible for designing hydraulic systems and ensuring that all the hydraulic components will work as per the expected purpose. The hydraulic engineer responsibilities include dealing with the control and flow of fluids, especially water, gases and liquid chemicals, using the fluid mechanics theory and principles to deal with the problems related to storage, collection, transportation, control, regulation, etc. He/she generally uses software programs related to hydrologic modeling and data analysis to make his/her work easier.

• Technical leadership in his field of expertise
• Design of hydraulic circuits, selection of components and systems
• Design, build and test of prototype equipment; debugging new systems
• Prepare of the test requests for new systems; Generate a test report with relevant parameters, results and recommendations
• Innovating based on customer and industry requirements
• Supervise the work of junior hydraulic engineers
• Generate design reports; information needed for the Independent Verification Bodies
• Generate concept models and drawings (layouts, assemblies, detail, P&ID, client etc)
• Generate procedures
• Mathematical analysis of problems
• Co-ordinating subcontractors
• Advising on ordering of equipment for new tools and development work
• Lead design reviews
• Maintain design files & related documentation
• Provide support and mentoring to junior staff members
• Complete of the technical and project documentation

Employee perks, benefits

• Opportunity to be part of a team of top experts who develop a unique technology solution with a major impact on global energy
• Cooperate with the world's top
• Participate in research and implement know-how into practice
• Professional and language education
• Work in a pleasant environment where teamwork and informal atmosphere dominate
• Use other benefits such as: flexible working hours, sick-days, parking free of charge on site, daily fresh fruit, massages, free MS Office license also on home computers, referral bonus, Diners card with travel insurance

Information about the selection process

If you are interested in this job offer, please send your CV to: kariera@gadrilling.com. Your application will be handled with highest confidentiality.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Educational Specialization

Oil and gas idustry

Language skills

English - Advanced (C1)

Driving licence

B

Number of years of experience

5

Personality requirements and skills

• University degree in technical field
• Fluent technical English
• Experience in Oil and gas idustry and also experience in designing hydraulic systems
• Deep knowledge in software programs related to hydrologic modeling and data analysis
• Flexibility, eager and willing to learn
• Positive work ethic behaviours and attitudes
• Creative & Innovative thinking

Advertiser

Brief description of the company

Keď v roku 2006 Igor, Dušan, Ivan a Tomáš prvýkrát dostali nápad využiť geotermálnu energiu, ani náhodou netušili, že raz budú chystať prvé ostré testy unikátnej technológie na ropnej plošine v Severnom mori.

Jednoducho vtedy iba chceli nezávislý zdroj energie pre technologický inkubátor, ktorý budovali na Záhorí. Vychádzali zo všeobecne známej pravdy, že horných 10 kilometrov zemskej kôry obsahuje nepredstaviteľne veľa tepelnej energie. Iba zlomok percenta jej využitia by znamenal pokrytie energetických potrieb ľudstva na stovky rokov. Každý kilometer hlbšie do Zeme znamená nárast teploty v priemere o 25 až 35 stupňov, takže v hĺbke 6-10 km je už voda dostatočne teplá na to, aby po premene na paru, mohla poháňať turbíny elektrárne.

Ako sa však ku hĺbkovej geotermálnej energii dostať? Podnikateľský duch, zvedavosť a sebadôvera im zavelila preskúmať všetky existujúce možnosti vŕtania. A ukázalo sa, že na svete neexistuje technológia, ktorou by sa za rozumné peniaze dalo do potrebnej hĺbky dostať. Klasickým vŕtaním sa oplatí ísť maximálne do 5 km, hlbšie už každý ďalší kilometer znamená násobky nákladov. Aj preto dnes geotermálnu energiu využívajú iba krajiny, v ktorých sú jej zdroje dostupné relatívne blízko pod povrchom zeme. Napríklad Island, USA, Nový Zéland, Filipíny či Taliansko. Touto energiou vykurujú, vyrábajú elektrickú energiu, vyhrievajú cesty, štadióny, bazény či skleníky. Väčšina ostatných regiónov je však odkázaná na klasické fosílne palivá, ktoré musia byť častokrát dopravované odinakiaľ.

A tak sa na malom Slovensku objavil ambiciózny cieľ s globálnym dosahom. Prelomiť hĺbkovú hranicu, od ktorej je už využitie geotermálnej energie nerentabilné. Po otestovaní viacerých inovatívnych postupov klasické vŕtacie hlavice nahradil vysoko energetický oblúk elektrickej plazmy, ktorý rozruší horninu nie mechanicky, ale teplotou podobnou ako je na povrchu Slnka. A príbeh technologickej revolúcie sa začal...

Dnes sa o prelomovej technológii PLASMABIT diskutuje na najvýznamnejších medzinárodných energetických fórach. Po 8 rokoch výskumu a vývoja s viac ako 100-členným tímom vo vlastnom technologickom centre je prototyp otestovaný a pripravený na svoju prvú priemyselnú aplikáciu. Bude ňou ekologické uzatváranie vyčerpaných vrtov, ktorých je na tisíce a pokiaľ sa odborne neuzatvoria, sú veľkou hrozbou znečistenia. Práve toto prvé využitie technológie PLASMABIT bude pohonom na vývoj ďalších aplikácií. Získané finančné prostriedky umožnia ísť ďalej. Ku konečnému cieľu, ktorým sú hĺbkové vrty, ale aj ku aplikáciám technológie pre banský priemysel, razenie tunelov a ďalšie možnosti využitia.

Príbeh vývoja unikátnej technológie PLASMABIT je fascinujúcou ukážkou, čo sa dá dokázať aj vo sfére, ktorá desaťročia odolávala inováciám. Zdravá drzosť, spochybňovanie konzervatívnych právd a postupov, prekvapivé kombinácie a „out of box thinking“ je preto v GA Drilling povinnou pracovnou výbavou.

Number of employees

100-149 employees

Company address

GA Drilling, a.s.
Vápenka 4
841 07 Bratislava
http://www.gadrilling.com/

Contact

ID: 3200310   Dátum zverejnenia: 1.12.2017