Design Engineer for Bottom hole assembly

Place of work
Vápenka 4, Bratislava
Contract type
full-time
Start date
By agreement
Salary offered (gross)
By agreement

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

GA Drilling are pioneering cutting edge plasma bit technology. To enable us to develop the tool we’re seeking an individual to assist in the development of a instrumented CT (Coiled Tubing) BHA (Bottom, hole assembly), with skill sets developed in similar industries the successful candidate will have an understanding of downhole pressure and temperature environments and the stresses induced in this setting.

The main aim of this role is to secure that all the hardware for tests in close to relevant environment (HP test well) and for operation in real environment (onshore and offshore field) is fully functional within the working environment meeting all performance requirements defined for the plasma milling application including requirements from the interfaces in the assigned time frame

With a background in CT or wireline product development the candidate will utilise these skills to develop the Plasma Bit technology including the delivery of the following:

- Parametric solid CAD modeling of products for prototyping and production
- Development of the sub-systems or elements in cooperation with external partners if such are identified
- Secures that all modules, sub-systems and elements fits the overall functions, requirements and performance as defined in technical design
- Material and component selection and sourcing
- Part optimization by assigning requests for analysis/simulation to other roles within the project group
- Design proposals and executes design solutions
- 2D documentation and creation of prototypes/ experimental modules including associated optimization processes
- Completion of related activities related to the primary job role as assigned by Team-Lead (direct report)
- Bills of materials and technical drawings development
- Modification of the designs to meet the required functions and technical requirements
- Proactive design modification of the module in order to reach higher level of reliability, assembly-friendly design based on inputs of other roles
- Tests definition for the purpose of design improvement and for the purpose of testing the design and performance functions
- Assembly definition and optimization of Plasmabit modules and the testing set-up

Employee perks, benefits

• Opportunity to be part of a team of top experts who develop a unique technology solution with a major impact on global energy
• Cooperate with the world's top
• Participate in research and implement know-how into practice
• Professional and language education
• Work in a pleasant environment where teamwork and informal atmosphere dominate
• Use other benefits such as: flexible working hours, sick-day, parking free of charge on site, daily fresh fruit, massages, free MS Office license also on home computers, referral bonus, Diners card with travel insurance

Information about the selection process

If you are interested in this job offer, please send your CV to: kariera@gadrilling.com. Your application will be handled with highest confidentiality.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Language skills

English - Advanced (C1)

Driving licence

B

Number of years of experience

5

Personality requirements and skills

• University degree in technical field
• Fluent technical English
• Minimum of 5 years of experiences in the field – BHA mechatronic design experience
• Previous work skills in programme CATIA V5
• Flexibility, eager and willing to learn
• Positive thinking and Proactive attitudes
• Creative & Innovative thinker

Advertiser

Brief description of the company

Keď v roku 2006 Igor, Dušan, Ivan a Tomáš prvýkrát dostali nápad využiť geotermálnu energiu, ani náhodou netušili, že raz budú chystať prvé ostré testy unikátnej technológie na ropnej plošine v Severnom mori.

Jednoducho vtedy iba chceli nezávislý zdroj energie pre technologický inkubátor, ktorý budovali na Záhorí. Vychádzali zo všeobecne známej pravdy, že horných 10 kilometrov zemskej kôry obsahuje nepredstaviteľne veľa tepelnej energie. Iba zlomok percenta jej využitia by znamenal pokrytie energetických potrieb ľudstva na stovky rokov. Každý kilometer hlbšie do Zeme znamená nárast teploty v priemere o 25 až 35 stupňov, takže v hĺbke 6-10 km je už voda dostatočne teplá na to, aby po premene na paru, mohla poháňať turbíny elektrárne.

Ako sa však ku hĺbkovej geotermálnej energii dostať? Podnikateľský duch, zvedavosť a sebadôvera im zavelila preskúmať všetky existujúce možnosti vŕtania. A ukázalo sa, že na svete neexistuje technológia, ktorou by sa za rozumné peniaze dalo do potrebnej hĺbky dostať. Klasickým vŕtaním sa oplatí ísť maximálne do 5 km, hlbšie už každý ďalší kilometer znamená násobky nákladov. Aj preto dnes geotermálnu energiu využívajú iba krajiny, v ktorých sú jej zdroje dostupné relatívne blízko pod povrchom zeme. Napríklad Island, USA, Nový Zéland, Filipíny či Taliansko. Touto energiou vykurujú, vyrábajú elektrickú energiu, vyhrievajú cesty, štadióny, bazény či skleníky. Väčšina ostatných regiónov je však odkázaná na klasické fosílne palivá, ktoré musia byť častokrát dopravované odinakiaľ.

A tak sa na malom Slovensku objavil ambiciózny cieľ s globálnym dosahom. Prelomiť hĺbkovú hranicu, od ktorej je už využitie geotermálnej energie nerentabilné. Po otestovaní viacerých inovatívnych postupov klasické vŕtacie hlavice nahradil vysoko energetický oblúk elektrickej plazmy, ktorý rozruší horninu nie mechanicky, ale teplotou podobnou ako je na povrchu Slnka. A príbeh technologickej revolúcie sa začal...

Dnes sa o prelomovej technológii PLASMABIT diskutuje na najvýznamnejších medzinárodných energetických fórach. Po 8 rokoch výskumu a vývoja s viac ako 100-členným tímom vo vlastnom technologickom centre je prototyp otestovaný a pripravený na svoju prvú priemyselnú aplikáciu. Bude ňou ekologické uzatváranie vyčerpaných vrtov, ktorých je na tisíce a pokiaľ sa odborne neuzatvoria, sú veľkou hrozbou znečistenia. Práve toto prvé využitie technológie PLASMABIT bude pohonom na vývoj ďalších aplikácií. Získané finančné prostriedky umožnia ísť ďalej. Ku konečnému cieľu, ktorým sú hĺbkové vrty, ale aj ku aplikáciám technológie pre banský priemysel, razenie tunelov a ďalšie možnosti využitia.

Príbeh vývoja unikátnej technológie PLASMABIT je fascinujúcou ukážkou, čo sa dá dokázať aj vo sfére, ktorá desaťročia odolávala inováciám. Zdravá drzosť, spochybňovanie konzervatívnych právd a postupov, prekvapivé kombinácie a „out of box thinking“ je preto v GA Drilling povinnou pracovnou výbavou.

Number of employees

100-149 employees

Company address

GA Drilling, a.s.
Vápenka 4
841 07 Bratislava
http://www.gadrilling.com/

Contact

ID: 3200304   Dátum zverejnenia: 1.12.2017