ZAMESTNANECKÉ VÝHODY

Pre zamestnancov vytvárame podnetné prostredie, aby sme spolu dokázali dosiahnuť ambiciózne firemné, ale aj osobné ciele.

Naša firemná kultúra je ovplyvnená medzinárodným prostredím a inšpiruje sa tými najsilnejšími hráčmi na trhu technológií a inovácií.

Ponúkame vzrušujúcu prácu na vývoji unikátnej technológie s celosvetovým dosahom, v tíme inšpiratívnych kolegov s koncentráciou know-how z mnohých prírodovedných odvetví. Dôvera je základom našich vzťahov. Neformálnosť v kombinácii so vzájomným rešpektom sú našimi cestami ku konštruktívnej spolupráci a efektívnej komunikácii.


Na práci v GA Drilling si najviac ceníme*:

  • Inšpiratívnych kolegov, od ktorých sa vieš veľa naučiť
  • Vysokú koncentráciu know-how z mnohých technických a prírodovedných odvetví na m2
  • Prácu na vývoji unikátnej slovenskej technológie s celosvetovým dosahom
  • Poslanie a hodnoty firmy založené na princípoch etiky a humanity
  • Bezproblémové a bezplatné parkovanie priamo v sídle firmy
  • ...a ďalšie...
  • * na základe výsledkov zamestnaneckého prieskumu z novembra 2017