Charakteristika spoločnosti

Súkromná bezpečnostná služba s celoslovenskou pôsobnosťou a 28 ročnou tradíciou.