Charakteristika spoločnosti

GRADA Slovakia s.r.o. je slovenskou pobočkou najväčšieho vydavateľstva odbornej literatúry GRADA Publishing, a.s. pôsobiaceho od roku 1991 v Českej republike. Svojou knižnou ponukou pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí ľudskej činnosti. V posledných rokoch svoju produkciu rozšírila o beletriu a detskú literatúru.

Ponuky práce: G R A D A Slovakia s.r.o. - vydavateľstvo odbornej literatúry a beletrie

1 - 2