Charakteristika spoločnosti

G. Lehnert, k.s. je právnická kancelária, ktorá poskytuje komplexné právne služby pre tuzemských a zahraničných klientov, a to najmä vo veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti. Právnická kancelária vznikla začiatkom roka 1990. Pod označením G. Lehnert pôsobí na trhu od roku 1993 a popri Bratislave má vlastnú pobočku v Liptovskom Mikuláši.

Zobraziť celú charakteristiku
Väčší počet právnikov pracujúcich v našej kancelárii umožňuje ich špecializáciu, čím vytvárame predpoklady pre podrobné právne posúdenie každého prípadu. Právnici kancelárie v konkrétnej veci buď jednotlivo alebo v náročných prípadoch spoločne poskytujú komplexné služby našim klientom.

Skryť celú charakteristiku