Charakteristika spoločnosti

Dynamická spoločnosť pôsobiaca vo viacerých odvetviach ako sú: komplexné riešenie energetických celkov od projekcie po dodávku, montáž a servis, ďalej montážou a opravou liniek a zariadení, oblasť pozemných stavieb...