Charakteristika spoločnosti

Zaoberáme sa prevenciou a terapiou porúch a ochorení pohybového aparátu, predoperačnou prípravou a následnou pooperačnou liečbou v odbore neurológia, ortopédia, traumatológia, gynekológia, chirurgia.