Charakteristika spoločnosti

Sme súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od roku 2006.
Okrem prevádzkovania zdravotníckych zariadení sa venujeme aj obchodnej činnosti.