Charakteristika spoločnosti

Hlavnou víziou spoločnosti je vybudovať zodpovednú firmu - konať ohľaduplným spôsobom. Chceme byť špecialistom na správnu výživu a vzorom v službe zákazníkovi. Zároveň byť maximálne spoľahlivý smerom k dodávateľom, odberateľom i zamestnancom. Svoju práce chceme hlavne robiť morálne.

Zobraziť celú charakteristiku
Sme dynamicky sa rozvíjajúca, finančne stabilná, spoľahlivá slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti hotelierstva a gastronómie, ktorá podporuje zosúladenie rodinného a pracovného života.

- Našou víziou je poskytovať služby a vyrábať produkty tak, aby sme boli ohľaduplní voči všetkým zúčastneným vrátane minimalizácie environmentálnej záťaže a tak priniesli úžitok všetkým.
- Naše služby a produkty budú mať jasne identifikovateľný pozitívny prínos, budeme sa vyhýbať poskytovaniu a vyrábaniu zbytočných a škodlivých produktov a služieb.
- Budeme konať tak, aby sme dosiahli vyváženosť úžitku z podnikania pre akcionárov, zamestnancov, dodávateľov a komunitu.

Skryť celú charakteristiku