Charakteristika spoločnosti

Stabilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, pôsobiaca na trhu hlavne v oblasti realizácie fasádnych a strešných opláštení , výstavbou priemyselných hál , chladiarenskej a stavebnej technológie.