Charakteristika spoločnosti

Firma FrigoTransSped (aktuálne FrigoTransSped Slovakia s.r.o.) bola založená v roku 1996 a počas svojej činnosti úspešne etabluje na poli slovenského a medzinárodného zasielateľstva a prepravy.

Zobraziť celú charakteristiku
Hlavná činnosť firmy je zameraná na prepravu zasieľateľstvo tovarov, pri ktorom musia byť dodržané určité teplotné podmienky, vzhľadom na charakter tovaru (predovšetkým čerstvé a mrazené potraviny, liečivá atď).

Disponujeme s rôznymi dopravnými prostriedkami, ktoré majú schopnosť udržiavať teplotu vo svojom ložnom priestore. Chladiarenské kamióny sú vybavené teplomermi, termografickými zariadeniami, europaletami na výmenu, majú platné ATP certifikáty, platné poistenie CMR. Naša komunikácia s uvedenými prostriedkami je cez mobilné a satelitné zariadenia, takže máme možnosť monitorovania Vášho prepravovaného tovaru 24h/7d.

Naša snaha o kvalitné služby nám priniesla stabilné miesto na dopravnom trhu.

Skryť celú charakteristiku