Charakteristika spoločnosti

O isklade:
Softvérová, technologická a logistická firma, ktorá vyvíja softvér pre automatizáciu e-shop operácií. Spoločnosť isklad (FREE Company s.r.o.) je na trhu od roku 2016, aktívne poskytuje služby viac ako 95 klientom (e-shopom) a v blízkej budúcnosti plánuje masívnu expanziu na nové trhy, a z tohto dôvodu hľadáme kľúčových ľudí do tímu.