Charakteristika spoločnosti

nestátní zdravotnické zařízení poskytující lázeňsko-léčebnou a rehabilitační péči