Charakteristika spoločnosti

ubytovacie a stravovacie služby, pizzérie a prenájom nehnuteľností