Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť FRAMED, s.r.o. zabezpečuje liečebnopreventívnu starostlivosť
v odboroch:
- detské, dorastové lekárstvo do roku 2019
- stomatológia