Charakteristika spoločnosti

Firma zaoberajúca sa hlavne zberom kovových a papierových odpadov, likvidačnými, paličskými prácami.