SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI

Našim prvoradým cieľom je oslovovať a ponúkať možnosť študentom stredných a vysokých škôl možnosť absolvovať si v našej spoločnosti školskú prax v rámci kapacít našich oddelení. V prípade požiadavky treba v dostatočnom predstihu kontaktovať personálne oddelenie.


Pre vysokoškolákov je otvorená aj možnosť spolupráce pri tvorbe diplomových alebo bakalárskych prác. Opätovne treba podotknúť, že túto možnosť ponúkame iba v obmedzenom množstve, preto potrebné kontaktovať personálne oddelenie čo najskôr s konkrétnou predstavou realizácie vášho projektu.


Kde sa s nami môžete stretnúť
Okrem stretnutia v priestoroch našej spoločnosti sa personalisti snažia využívať čo najviac príležitostí a stretávať sa so študentmi aj priamo na akademickej pôde. V priebehu celého roka je to viacero podujatí, kde nás môžete nájsť, porozprávať sa s personalistami osobne, prípadne im môžete osobne odovzdať životopis a predstaviť sa.


Pravidelne navštevované akcie a podujatia:
  • Dni Príležitostí – STU FEI Bratislava
  • Dni Príležitostí – TU Košice
  • Dni Príležitostí – ZU Žilina
  • Dni Príležitostí – TU Trenčín
  • Profesia Days - Bratislava
  • Národné dni kariéry – Bratislava, Košice


Ponuky spoločnosti e-mailom