Spolupráca so školami

Usmej sa na svoju budúcnosť
Duálne vzdelávanie vo Foxconn Slovakia

Študenti v našej spoločnosti pracujú poddohľadom skúsených inštruktorov priamo vo výrobe, kde získavajú cenné skúsenosti, načerpávajú firemnú kultúru, ale aj požiadavky kvality a bezpečnosti.

Okrem toho má u nás duálne vzdelávanie aj ďalšie výhody: finančné štipendium, darček na uvítanie, zamestnanecké stravovanie a veľa iného.

Spolupracujeme aj s vysokoškolákmi

Pre vysokoškolákov ponúkame okrem možnosti absolvovania praxe aj spoluprácu pri tvorbe záverečných prác.

Neváhajte sa obrátiť na svetového lídra v elektrotechnike.

Kontakt