Benefity

 • Koncoročný bonus
 • Príspevok na dopravu až do 150 €
 • Príspevok pre školopovinné deti, športovcov
 • Zamestnanecká autobusová doprava
 • Sick day
 • Zamestnanecké zľavy
 • Tréningové programy a kurzy
 • Odmena verným a dlhoročným zamestnancom
 • Klimatizované výrobné priestory
 • Linka Dôvery
 • Odmena za zlepšovacie návrhy
 • Pripoistenie pourázovej hospitalizácie
 • Pripoistenie trvalej invalidity následkom úrazu, príspevok pre ZŤP dieťa
 • Životné poistenie a ďalšie pripoistenie
 • Flexibilný pracovný čas a zmenové príplatky
 • Náborová premia až do výšky 600 €
 • Príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí člena rodiny 150 €