Benefity

 • trinásty a štrnásty plat
 • flexibilný pracovný čas a zmenové príplatky
 • príspevok na dopravu
 • zamestnanecká autobusová doprava
 • náborová prémia vo výške 300€
 • podpora špecializovaných tréningových programov a kurzov, kurzy anglického jazyka
 • klimatizované výrobné priestory
 • zamestnanecké výhody v podobe zliav na nákup výrobkov alebo služieb
 • pravidelné zamestnanecké akcie
 • príspevok pri narodení a osvojení dieťaťa, pri úmrtí člena rodiny 150 €
 • sick day
 • životné poistenie – poistná suma 10 000 €
 • pripoistenie trvalej invalidity následkom úrazu – poistná suma 5 000 €
 • pripoistenie poúrazovej hospitalizácie – denné odškodné vo výške 10 €/deň
 • multisport karta
 • príspevok pre školopovinné deti
 • HOTLINE – bezplatná linka pomoci/poradenstvo
 • podpora jazykových kurzov