Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Forwarder SK s.r.o. je zasielateľsko-špedičná spoločnosť. Zaoberá sa zabezpečením medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy v rámci Európy a 3 štátov. www.forwardersk.sk