Charakteristika spoločnosti

Firma je nová na Slovensku, ale sú v nej angažovaní aj dobre známi lídri v pohostinskom odvetví zo Spojeného kráľovstva. Kladieme dôraz na individualitu a potreby jednotlivca. Len šťastný a spokojný zamestnanec robí šťastných a spokojných ľudí okolo seba a teda aj našich zákazníkov.