Charakteristika spoločnosti

Force Weld s.r.o. sa zaoberá vývojom a výrobou modernej zváracej techniky