Charakteristika spoločnosti

Inovatívna spoločnosť progresívne reagujúca na aktuálny svetový stav ekonomiky a spoločenstva zameraná na tuzemské i zahraničné kapitálové trhy cenných papierov s prepracovanou štruktúrou školení a správneho manažmentu pre poskytovanie profesionálnych investičných služieb.