Charakteristika spoločnosti

Novootvorená reštaurácia zameraná na rozvoz obedového menu v Žiari nad Hronom