Charakteristika spoločnosti

Distribúcia sušených, chladených a tekutých mliečnych surovín , Zahraničný obchod