Charakteristika spoločnosti

Realizácia a prevádzkovanie čerpacích staníc PHM a umývacích liniek, ubytovanie