Charakteristika spoločnosti

internetový predaj detských potrieb, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, prenájom hnuteľných detských potrieb, prevádzkovanie detkých jaslí