Charakteristika spoločnosti

Zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú zdravotnú starostlivosť.