Charakteristika spoločnosti

FIT SPOLU, o.z vzniklo za účelom dobrovoľného združovania fyzických osôb a právnických osôb predovšetkým pre vykonávanie športovej a vzdelávacej činnosti na územi Slovenskej republiky. FIT SPOLU ako Centrum vzdelávania a športu sa venuje oblasti plaveckých športov, a to vo forme vrcholového, výkonnostného i rekreačného športu bez ohľadu na vek a pohlavie, gymnastike a všeobecnej pohybovej prírave, power joge, kondičným tréningom pre deti a dospelých. V rámci vzdelávania zabezpečuje výučbu anglického a nemeckého jazyka pre deti, mládež a dospelých.