Charakteristika spoločnosti

Fit Invest Slovakia s.r.o. je súčasťou Benefit Systems International sp. z o.o. a Fit Invest International sp. z o.o. Spoločnosti pôsobia na poľskom trhu od roku 2001 a zároveň sú aj kótované na burze cenných papierov od roku 2011.