Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá závodným stravovaním a cateringovou službou.